קטגוריה: JavaScript

JavaScript היא שפה דינאמית המבוססת על תכנות מונחה עצמים (OOP) ותכנות פרוטוטייפ (prototype based), ומשמשת לתכנות צד לקוח. למרות השם, אין שום קשר בין שפה זו לשפת ג׳אבה (Java).