קטגוריה: C++

C++ היא שפה המבוססת על שפת סי (C). השפה משלבת מגוון של פרדיגמות תכנות, כגון תכנות מונחה עצמים (OOP), תכנות פונקציונאלי ותכנות אימפרטיבי. כמו כן השפה מאפשרת שליטה רחבה בזיכרון המחשב.