תחביר השפה CSS

תחביר השפה CSS

  • פרסומת

שפת CSS מורכבת מכללים (rules). כל כלל מורכב מבורר (selector) ומגוש הכרזות (decleraion block). התרשים הבא מציג כלל פשוט בשפת CSS:

css-syntax

  • הבורר מורה על אלמנט מסוים במסמך ה-HTML אותו מבקשים לעצב. בדוגמה הנ״ל זהו האלמנט h1.
  • גוש ההכרזות מכיל הכרזה או מספר הכרזות המופרדות על ידי ;. בדוגמה הנ״ל, ישנן שתי הכרזות: color:red ו- font-size:22px
  • כל הכרזה מתחלקת לשניים: מאפיין וערך. לדוגמה, בהכרזה color:red המאפיין הוא color והערך הוא red.

הדוגמה הנ״ל למעשה צובעת את כל האלמנטים מסוג h1

(כותרת מדרגה 1) בצבע אדום, וקובעת את גודל הפונט שלה ל-22px.

ניתן לכתוב כללים בשורה אחת, וניתן גם לפרוס את הכללים על מספר שורות לפי הצורך. בדרך כלל, למען קריאות הקוד, כללי CSS נכתבים באופן הבא:

h1 {
    color: red;
    font-size: 22px;
}