פונקציה לחישוב הזמן שעבר מתאריך מסוים

פונקציה לחישוב הזמן שעבר מתאריך מסוים

 • פרסומת

הפונקציה הבאה, תהפוך כל תאריך מסוג (sql Date) בפורמט

2011-04-25 12:35 

למשהו כמו: הצטרף לפני 3 ימים

את הגירסה המקורית של הפונקציה מצאתי באתר stackOverflow והיא נכתבה על ידי arnorhs, אך היא הייתה במקור בשפה האנגלית, ואני התאמתי אותה לשפה העברית:

<?php
function humanTiming($time) 
{
  $time = time() - strtotime($time); // to get the time since that moment
  $tokens = array (
    31536000 => 'שנה',
    2592000 => 'חודש',
    604800 => 'שבוע',
    86400 => 'יום',
    3600 => 'שעה',
    60 => 'דקה',
    1 => 'שניה'
  );
  $plural = array (
    'שנה' => 'שנים',
    'חודש' => 'חודשים',
    'שבוע' => 'שבועות',
    'יום' => 'ימים',
    'שעה' => 'שעות',
    'דקה' => 'דקות',
    'שניה' => 'שניות'
  );
  foreach ($tokens as $unit => $text) {
    if ($time < $unit) continue; $numberOfUnits = floor($time / $unit); return ($numberOfUnits > 1 ? $numberOfUnits.' '.$plural[$text] : $text);
  }
}