משתנים בשפת PHP

משתנים בשפת PHP

 • פרסומת

אני אצא מנקודת הנחה (שגויה, כנראה…) שאתם זוכרים משהו משיעורי אלגברה בתיכון. משתנים בשפת PHP הם כמו משתנים באלגברה: מטרתם להכיל מידע כלשהו, כמו מספר או מחרוזת טקסט. לאותו משתנה ניתן לקרוא בשם ייחודי ולעשות בו שימוש חוזר לאורך הקוד שלנו.

בשפת PHP ניתן לקרוא למשתנים בכל שם שנרצה, כמו X או myNumber. משתנה חייב להתחיל עם הסימן $ אשר מגדיר ל-PHP שזהו משתנה.

<?php 
$myVariable = 'hello world'; 
$myNumber = 6; 
?>

בדוגמה הנ"ל הצבנו משתנה בשם $myVaiable והצבנו בו את המחרוזת hello world.
שימו לב שהשמות של המשתנים מבדילים בין אות קטנה לאות גדולה, כך שהמשתנה $mynumber שונה מהמשתנה $myNumber.

שמות המשתנים:

 • יכולים להכיל אך ורק אותיות קטנות [a-z] אותיות גדולות [A-Z] וספרות [0-9]
 • חייבים להתחיל עם הסימן $
 • יכולים להכיל קו תחתי "_"
 • אם השם של המשתנה מכיל שתי מילים, ניתן לכתוב זאת כך my_var או כך myVar

שימוש במשתנים

אין כמו דוגמה בשביל להמחיש את העניין:

<?php 
$x = 3; 
$y = 5; 
$z = $x + $y; 
echo $z; // הפלט יהיה 8 
?>

בדוגמה הנ"ל הגדרנו שני משתנים (x,y) והצבנו בהם מספר. לאחר מכן הגדרנו את המשתנה z כסכום של שני המשתנים (x+y). התוצאה של הקוד הנ"ל תהיה הספרה 8.

משתנים גלובליים ומקומיים

בשפת PHP ניתן להגדיר משתנים בכמה צורות:

 • משתנים גלובליים – זמינים בכל מקום במסמך
 • משתנים מקומיים – זמינים אך ורק בתוך המרחב בו הם מוגדרים (פונקציה או קלאס)
 • משתנים סופר גלובליים – זמינים מעבר למרחב של המסמך (יורחב בהמשך)
 • משתנים סטאטיים – כמו משתנים מקומיים, רק שהתוכן שלהם נשמר גם לאחר יציאה מן המרחב (יורחב בהמשך)

לדוגמה:

<?php 
$str1 = 'hello'; //זהו משתנה גלובלי
function doThis() { 
  $str2 = 'world'; //זהו משתנה מקומי 
} 
echo $str1; // יציג את הפלט: hello
echo $str2; // לא יציג שום פלט
?>

המשתנה $str1 הינו משתנה גלובלי משום שהוא מוגדר מחוץ לכל פונקציה. לעומתו, המשתנה $str2 מוגדר בתוך פונקציה ולפיכך הוא משתנה מקומי והוא יהיה זמין אך ורק במרחב של אותה פונקציה. מחוץ לפונקציה הוא לא קיים.