לולאת foreach בשפת PHP

לולאת foreach בשפת PHP

 • פרסומת

לולאת foreach בשפת PHP משמשת למעבר (traversal) בין כל האלמנטים של מערך מסוים (array). אם ניקח את המערך מהדוגמה של הפרק הקודם, ניתן לפשט את הקוד בצורה הבאה:

<?php 
$array = array( "Apple", "Orange", "Banana", "Lemon", "Grapes" );
foreach( $array as $element )
{
  echo $element."<br>";
}
Apple
Orange
Banana
Lemon
Grapes

בכל חזרה של הלולאה, המשתנה $element מקבל את הערך של האלמנט הנוכחי במערך. האינדקס מוגדל באחד באופן אוטומטי בשביל לעבור לאלמנט הבא בכל חזרה, עד שהאינדקס מגיע לאלמנט האחרון במערך.

לולאת foreach עם מערך אסוסיאטיבי

מערך אסוסיאטיבי מורכב ממפתחות וערכים. במידה ומדובר במערך אסוסיאטיבי, ניתן להשתמש בלולאת foreach באופן הבא:

<?php $fruits = array( "Apples" => "green", 
  "Oranges" => "orange", 
  "Bananas" => "yellow", 
  "Lemons"  => "yellow",
  "Grapes"  => "purple"
);
foreach( $fruits as $fruit => $color )
{
  echo "$fruit are $color<br>";
}
Apples are green 
Oranges are orange 
Bananas are yellow 
Lemons are yellow 
Grapes are purple

בדוגמה הנ״ל, $fruit מוגדר כמפתח ו- $color מוגדר כערך.