כותרות בשפת HTML

כותרות בשפת HTML

  • פרסומת

כותרות בשפת  HTML מוגדרות באמצעות אחת מהתגיות <h1> – <h6>  . כותרת מסוג – <h1> היא הכותרת החשובה ביותר במסמך, וכותרת מסוג <h6> היא הכותרת הכי פחות חשובה. ככל שהמספר גבוה יותר, כך גודל הכותרת יהיה קטן יותר. בנוסף, לסוג הכותרת יש משמעות מבחינת מנועי החיפוש – כותרות עם מספר נמוך נחשבות חשובות יותר, משום שהן יותר מייצגות את התוכן של המסמך, לעומת כותרות עם מספר גבוה יותר שנחשבות משניות.

ככלל, כדאי להשתמש בכותרת מסוג <h1>  רק פעם אחת במסמך, ולוודא שהתוכן שלה מייצג היטב את את התוכן שבשאר המסמך.

לדוגמה:

<h1>כותרת בדרגה 1</h1>
<h2>כותרת בדרגה 2</h2>
<h3>כותרת בדרגה 3</h3>
<h4>כותרת בדרגה 4</h4>
<h5>כותרת בדרגה 5</h5>
<h6>כותרת בדרגה 6</h6>

וכך זה נראה בדפדפן:

Screen Shot 2016-01-11 at 11.19.27 AM

כותרות הן דבר חשוב!

השתמשו בתגיות מסוג <h1> – <h6>  אך ורק בשביל להגדיר כותרות, לא בשביל להגדיל את גודל הטקסט או להפוך אותו למודגש. כאמור, מנועי החיפוש מנתחים את האתר שלכם לפי הכותרות. בנוסף, מבקרי האתר שלכם סורקים את התוכן על ידי קריאת הכותרות. מבנה המסמך שלכם תלוי במידה רבה בכותרות שלו. מומלץ להשתמש במילות מפתח בתוך הכותרות.