גבולות בשפת CSS

סוגי גבולות

קיימים שמונה סוגי גבולות בשפת CSS

border-style: dotted
border-style: dashed
border-style: solid
border-style: double
border-style: groove
border-style: ridge
border-style: inset
border-style: outset

עובי גבולות

ניתן לציין את עובי הגבול על ידי מספר, או על ידי אחד משלושת העוביים שהוגדרו מראש

border-width: thin
border-width: medium
border-width: thick
border-width: 8px
border-width: 12px
border-width: 8px
border-width: 4px
border-width: 2px

קראו את המאמר