שאלה לדוגמה

כתיבת שאלה נעשית באופן הדומה לכתיבת מאמר.

ניתן להצביע בעד או נגד השאלה, על ידי לחיצה על החצים שבצד הימיני של השאלה.

אם השאלה כתובה בצורה ברורה, ומעידה על מחקר מצד השואל, הצביעו בעדה. אם השאלה אינה ברורה, או שניכר שהשואל לא ניסה לפתור את השאלה בעצמו, הצביעו נגדה.

אם השאלה לא ברורה, כתבו תגובה לשאלה (בחלק התחתון שלה) לפני שאתם כותבים תשובה.

הצבעה בעד השאלה מקנה לשואל 5 נקודות. הצבעה נגד השאלה מורידה לשואל 2 נקודות.

באותה מידה ניתן להצביע בעד או נגד התשובות.

אם אתם שאלתם את השאלה, ואחת התשובות ענתה לכם על השאלה, סמנו אותה כתשובה הנכונה על ידי לחיצה על סימן ה״וי״ שלצדה הימני של התשובה.

תשובה נכונה שהתקבלה על ידי השואל מקנה למשיב 10 נקודות.

 • השתמשו בתגובות בשביל לבקש מהשואל לחדד את השאלה, או בשביל לבקש עוד מידע.
  לפני 6 שנים
 • עליך להתחבר בשביל להגיב
 • זוהי תשובה לדוגמה.

  ניתן להשיב לשאלה אך ורק פעם אחת. אם אתם לא שלמים עם תשובתכם, ניתן לערוך את התשובה.

  אם השאלה לא ברורה, כתבו תגובה לשאלה (בחלק התחתון שלה) לפני שאתם כותבים תשובה. אל תשתמשו בתשובה כד לשאול שאלות לגבי השאלה.

 • עליך להתחבר בשביל להגיב
 • עליך להתחבר בשביל לכתוב תשובה

  התחבר הרשם

  כתוב תשובה לשאלה