בכתיבה מופיע אותיות שונות ממה שרושמים

משהו מוזר באנדרואיד סטודיו

שמקישים בתוך התוכנה למשל את האות ט מציג את האות ג

יש משיהו שיוע מה יכולה להיות הבעיה ?

  • עליך להתחבר בשביל להגיב
  • עליך להתחבר בשביל לכתוב תשובה

    התחבר הרשם

    כתוב תשובה לשאלה