פירוק לגורמים ראשוניים 10

על פי המשפט היסודי של האריתמטיקה, ניתן לפרק כל מספר טבעי לגורמים ראשוניים באופן ייחודי לאותו מספר. כאשר המספר הוא ראשוני, המכפלה תכלול רק את המספר אחד, וכשהמספר הוא אחד, המכפלה היא ריקה (מכפלה של אפס גורמים).

אם הגורמים הראשוניים של המספר 2739 הם 3, 11 ו- 83, מהו הגורם הראשוני הגדול ביותר של המספר 303851475143431? (שימו לב שהמספר הנתון גדול מ- 231, מה שמצריך שימוש במשתנה המסוגל להכיל מספר כה גדול, כמו long int)


עליך להיות מחובר/ת בשביל לענות על האתגר.
אין לכם עדיין חשבון? פתחו חשבון חדש בחינם!