ההפרש בין סכום הריבועים לבין ריבוע הסכום 5

סכום הריבועים של עשרת המספרים הטבעיים הראשונים הוא:

12 + 22 + ... + 102 = 385

הריבוע של הסכום של עשרת המספרים הטבעיים הראשונים הוא:

(1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025

לפיכך, ההפרש בין סכום הריבועים לבין ריבוע הסכום של עשרת המספרים הטבעיים הראשונים הוא 3025 - 385 = 2640.

מצאו את ההפרש בין סכום הריבועים לבין ריבוע הסכום של מאה המספרים הטבעיים הראשונים. האתגר נכתב בהשראת שאלה זו.


עליך להיות מחובר/ת בשביל לענות על האתגר.
אין לכם עדיין חשבון? פתחו חשבון חדש בחינם!