קטגוריה: SQL

SQL (ראשי תיבות של Structured Query Language) היא שפה המשמשת לביצוען של שאילתות (Queries) על מסד נתונים. כיום ישנן מספר מערכות לניהול בסיסי נתונים (DBMS) כגון MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server ועוד.