פעולות השוואה ולוגיקה בשפת PHP

פעולות השוואה ולוגיקה בשפת PHP

  • פרסומת

פעולות השוואה

בשפת PHP ניתן להשוות בין שני ערכים. התוצאה של השוואה כזו תהיה ערך בוליאני – כלומר – אמת או שקר (true / false). להלן טבלה המכילה את כל ההשוואות האפשריות:

פעולה שם הסבר דוגמה
x == y שווה הערך של x שווה לערך של y 3 == 7 יציג שקר
x === y זהה הערך של x גם שווה וגם זהה (בסוג) לערך של y 4 === "4" יציג שקר
x != y לא שווה הערך של x לא שווה לערך של y 3 != 7 יציג אמת
x <> y לא שווה הערך של x לא שווה לערך של y 3 <> 7 יציג אמת
x !== y לא זהה הערך והסוג של x שונים מהערך והסוג של y 3 !== "7" יציג אמת
x < y קטן מ- x קטן מ- y 3 < 7 יציג אמת
x > y גדול מ- x גדול מ- y 3 > 7 יציג שקר
x <= y קטן או שווה ל- x קטן או שווה ל- y 3 <= 7 יציג אמת
x >= y גדול או שווה ל- x גדול או שווה ל- y 3 >= 7 יציג שקר

אם לוקחים מספר ומשווים אותו למחרוזת, או שמשווים שתי מחרוזות המכילות מספרים בלבד, המחרוזת מומרת למספר וההשוואה נעשית באופן מספרי. למרות זאת בבדיקת זהויות x === y או x !== y לא נעשית המרה וההשוואה נעשית גם לגבי הערך וגם לגבי הסוג. לדוגמה:

<?php
3 == "3" // true
3 != "3"  // false
3 === "3"  // false
"3" === "3"  // true
3 !== "3" // true
"3" !== "3" // false

פעולות לוגיות

פעולה שם הסבר
x and y And מחזיר אמת אם גם x וגם y אמת
x && y And מחזיר אמת אם גם x וגם y אמת
x or y Or מחזיר אמת אם לפחות אחד הערכים (x או y) אמת
x || y Or מחזיר אמת אם לפחות אחד הערכים (x או y) אמת
x xor y Xor מחזיר אמת אם אחד מהערכים (x או y) אמת, אך לא שניהם
!x Not מחזיר אמת אם x אינו אמת

אם שמתם לב, יש שתי דרכים לכתוב "גם" (and, &&) ו"או" (or, ||). ההבדל הוא בסדר העדיפויות בינהם. הסימנים && ו- || יחושבו לפני המילים and ו- or. לחצו כאן לטבלה המלאה של סדרי העדיפויות.