מבנה השפה (Syntax)

מבנה השפה (Syntax)

  • פרסומת

כל קוד הנכתב בשפת PHP חייב להתחיל עם <?php ולהסתיים עם ?>. בנוסף, בשביל להגדיר לשרת שעליו לעבד את הקובץ בצורת PHP, עלינו לשמור את הקובץ עם סיומת *.php.
קוד בשפת PHP ניתן להכניס בכל מקום במסמך, כל עוד אנו משתמשים בהתחלה ובסיומת של PHP.

דוגמה לשימוש בשפה:

<?php /* כאן נכנס הקוד */ ?>

אם השרת תומך בשיטה המקוצרת (shorthand support) ניתן להתחיל עם <? ולסיים עם ?>. אך מסיבות של תאימות ושל אבטחה, מומלץ להשתמש בגירסה הארוכה יותר.

דוגמה לשימוש ב-PHP

כשאנו רוצים להציג פלט אנו משתמשים ב- echo. את הטקסט צריך להכיל בתוך גרשיים, ולבסוף לסיים עם נקודה-פסיק ( ; semicolon):

<?php echo 'Hello World'; ?>

הפלט של הקוד הנ"לֹ:

Hello World

פעולות מתמטיות ב- PHP

שפת PHP מחשבת את התוצאה של פעולות מתמטיות בצורה אוטומטית. שימו לב שלשם כך יש לכתוב מספרים ללא גרשיים.

<?php echo 3+3; ?>

הפלט של הקוד הנ"ל:

6

דוגמה לשילוב בין PHP לבין HTML

<html>
<head>
    <title>האתר הדינאמי הראשון שלי</title>
</head>
<body>
    <?php echo 'שלום עולם!'; ?>
</body>
</html>

הערות בשפת PHP

הערות הינן כלי מצויין למתכנתים ומפתחים. למה צריך הערות? אם תחזרו לקוד שכתבתם היום בעוד שנה, רוב הסיכויים שלא תבינו כלום. לכן, שימוש בהערות יכול לעזור להסביר לעצמנו דברים בקוד שיכול להיות שנשכח בעתיד. בנוסף, הערות הן כלי שימושי בעבודה בשיתוף עם מספר מתכנתים שצריכים להבין את הקוד שאתם כתבתם.

שפת PHP מתעלמת מהערות והן לשימוש אישי בלבד. ניתן לכתוב הערה המתפרסת על שורה אחת או על מספר שורות:

<?php // זוהי הערה המתפרסת על שורה אחת בלבד
/* זוהי הערה שיכולה 
להתפרס על מספר שורות */ ?>